Reclame

Zorgobligaties Cortese HealthCare IV

De inschrijving is begin april 2020 gesloten en alle obligaties zijn inmiddels toegewezen.
Meld u vrijblijvend aan om op de hoogte te blijven van volgende emissies!

Op de hoogte blijven van nieuwe fondsen

Momenteel kan er niet worden deelgenomen in een fonds voor eerstelijnszorgvastgoed. Wilt u op de hoogte blijven en geïnformeerd worden wanneer Cortese een volgend fonds initieert, meld u dan vrijblijvend bij ons aan.

Kenmerken zorgobligaties Cortese HealthCare IV

 • 6% vaste rente per jaar
 • Rentebetaling in 2020 per half jaar achteraf, vanaf 2021 per kwartaal achteraf
 • Winstdelingsregeling bij verkoop van 75%
 • 9,2%* verwacht gemiddeld totaalrendement
 • 102 zorgobligaties van € 100.000,-
 • Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar
 • Geen emissiekosten verschuldigd
 • Het enige fonds in Nederland voor particuliere investeerders dat belegt in eerstelijnszorgvastgoed

Risico’s

Investeren in zorgobligaties van Cortese HealthCare IV brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd.

Eerstelijnszorgcentra van Cortese HealthCare IV

Kenmerken van de eerstelijnszorgcentra van Cortese HealthCare IV:

 • Negen eerstelijnszorgcentra verspreid over Nederland
 • Relatief nieuwe objecten; bouwjaar 2010 – 2019
 • Ruime spreiding met 66 solvabele huurders
 • Bezettingsgraad 99%
 • Totale huursom ruim € 1,5 miljoen

Documentatie downloaden

Vastgoedportefeuille Cortese HealthCare IV

Hier vindt u een overzicht van het vastgoed van Cortese HealthCare IV.

Veelgestelde vragen

Ik zie dat ik geen emissiekosten hoef te betalen?

Dat is correct. Vanuit Connect Invest hebben wij gemeend om met ingang van 2019 geen emissiekosten meer te rekenen.

Waar moet ik mijn inschrijfformulier naar toe sturen? 

U kunt het inschrijfformulier niet naar ons sturen, u kunt dit (bij voorkeur) emailen naar:

relatiebeheer@cortese.nl

of per post naar:

Cortese Capital Management B.V.
Antwoordnummer 58799
3508 WH Utrecht

Fondsinformatie

Cortese HealthCare IV is geen beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ter zake van de uitgifte is het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 juncto 20 lid 1 Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129), die verplichten om bij een aanbod van effecten – zoals de zorgobligaties – aan het publiek een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren, niet van toepassing. Voor deze activiteit/aanbieding is geen vergunning Autoriteit Financiële Markten vereist en het Informatiememorandum is niet onderworpen aan de goedkeuring door de AFM aangezien de obligaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per investeerder en daarnaast de nominale waarde per obligatie ten minste € 100.000,- bedraagt.

Risico’s

Investeren brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een investering in Cortese HealthCare IV B.V. In het Informatiememorandum worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager totaalrendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de investering, in het meest negatieve geval tot nihil.

De belangrijkste risico’s zijn: marktrisico, risico van waardedaling van de objecten, huurprijsrisico renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en risico van langere looptijd.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.