Reclame

Cortese HealthCare VII

De inschrijving is eind april 2022 gesloten en alle obligaties zijn inmiddels toegewezen.

Hierbij brengen wij een interessante beleggingsmogelijkheid onder uw aandacht bestaande uit Obligaties in Cortese HealthCare VII.
Het betreft een belegging in hoogwaardig Nederlands eerstelijnszorgvastgoed.

Kenmerken Obligaties Cortese HealthCare VII

6%* vaste rente per jaar
8,2%* verwachte totaalrente
✅ Rentebetaling per halfjaar (vanaf 2024 per kwartaal)
✅ Obligatie met winstdeling
✅ Verwachte looptijd ongeveer 7 – 10 jaar

Minimale deelname € 100.000,-  (4 Obligaties van € 25.000,-)
✅ Maximaal 160 Obligaties beschikbaar
✅ Langlopende huurcontracten
✅ Geen emissiekosten verschuldigd

✅ Beleggen in hoogwaardig Nederlands eerstelijnszorgvastgoed
Uiterste inschrijf- en betaaldatum 15 april 2022 (tenzij eerder voltekend)

*Risico’s
Dit is een reclame. Raadpleeg het Informatiememorandum van Cortese Healtchcare VII voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in Cortese Healthcare VII. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Informatiememorandum bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over de Obligaties en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Connect Invest
Connect Invest

Documentatie downloaden en Obligaties reserveren

Via de buttons kunt u de beleggingsbrochure en het Informatiememorandum downloaden en inzien:

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Initiatiefnemer

Cortese Capital bestaat sinds 2010 en is een ontwikkelings- en investeringsmaatschappij. Zij biedt de particuliere belegger de mogelijkheid om te investeren in Nederlands eerstelijnszorgvastgoed.
Cortese heeft zes zorgvastgoedfondsen volledig operationeel. De vastgoedportefeuille bestaat uit ruim 30 gezondheidscentra.

Het management wordt gevoerd door Rémy Voskamp, Gérard van Onna en Henri Schouten.

Vastgoedportefeuille Cortese HealthCare VII

Het fonds is nog bezig met het aankopen van panden. De reeds aangekochte panden staan hierna weergegeven.

Haarlem, GZC Schalkwijk

Gezondheidscentrum Schalkwijk is gelegen aan de Briandlaan
11-13 in het stadsdeel Schalkwijk te Haarlem. Het object is gebouwd in 2005 en is als gezondheidscentrum volledig verhuurd. Op loopafstand is winkelcentrum Schalkwijk gelegen. Dit winkelcentrum voorziet in de dagelijkse voorzieningen van het stadsdeel Schalkwijk.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Circa 1.908 m²

Bouwjaar

2005

Connect Invest
Connect Invest

Enschede, GZC Oosterpoort

Gezondheidscentrum Oosterpoort ligt aan de Oosterstraat 2 in Enschede, aan de rand van het stadscentrum binnen het singelgebied met alle voorzieningen in de nabijheid. Het treinstation ligt op korte afstand en de bushalte ligt voor de deur. Het complex is in 2004 volledig verbouwd tot het huidige gezondheidscentrum.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Circa 3.745 m²

Bouwjaar

1984 en in 2004 volledig verbouwd

Connect Invest
Connect Invest

Sittard, Residentie Gemmaklooster

Het Gemmaklooster is gelegen aan de Leyenbroekerweg 52 in de wijk Leyenbroek, nabij het centrum van Sittard. Het klooster kreeg in 2019 een nieuwe bestemming: woningen met 24-uurs zorg voor kwetsbare ouderen met dementie. In het ‘vernieuwde’ klooster zijn 17 woonstudio’s gesitueerd en algemene verblijfsruimtes met woonkamer en keuken.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Circa 848 m²

Bouwjaar

1938 en in 2019 verbouwd

Connect Invest
Connect Invest

Tilburg-Reeshof, Praktijk Vlodropstraat

Het pand ligt aan de Vlodropstraat 12 in de wijk Reeshof aan de westkant van de stad Tilburg. De eerste huizen zijn in 1980 gebouwd. De praktijk ligt in de woonwijk aan een doorgaande weg en is daardoor goed bereikbaar. Nabij het pand ligt een bushalte.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Circa 290 m²

Bouwjaar

2009

Connect Invest

Fijnaart, Medisch Centrum Fijnaart

Medisch Centrum Fijnaart is gelegen aan de Nieuwe Dorpsweg 1 in Fijnaart. Het object is centraal gelegen op een zichtlocatie nabij de dorpskern van Fijnaart aan een verkeersrotonde. Door de aan de overzijde van het object gelegen bushalte is het object ook goed per openbaar vervoer bereikbaar. Het centrum is deels in eigendom van de huisarts en het grote deel (573 m²) is in eigendom van Cortese HealthCare VII.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Circa 573 m²

Bouwjaar

2016

Connect Invest
Connect Invest

Fondsinformatie

Cortese HeatlhCare VII is geen beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ter zake van de uitgifte is het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 juncto 20 lid 1 Prospectusverordening (Vervordening (EU) 2017/2019), die verplichten om bij een aanbod van effecten – zoals de Obligaties – aan het publiek een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren, niet van toepassing. Voor deze activiteit/aanbieding is geen vergunning Autoriteit Financiële Markten vereist en het Informatiememorandum is niet onderworpen aan de goedkeuring door de AFM aangezien de Obligaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per investeerder.

Risico's

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in Cortese Healthcare VII. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Informatiememorandum bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over de Obligaties en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.