Reclame

De inschrijving is gesloten en alle obligaties zijn 15 juli 2021 toegewezen.
Meld u hier vrijblijvend aan om op de hoogte te blijven van volgende emissies.

Cortese HealthCare VI

Vaste rente 6% per jaar*

Kenmerken zorgobligaties Cortese HealthCare VI

– Vaste rente 6%* per jaar
– Uitkering per halfjaar achteraf; vanaf 2024 per kwartaal achteraf
– Winstdelingsregeling bij verkoop van 50% van het verkoopresultaat
– 8,2%* verwacht gemiddeld totaalrendement
– 408 zorgobligaties van € 25.000,- (minimale afname 4 obligaties)
– Nog 80 obligaties beschikbaar
– Uiterste inschrijfdatum maandag 12 juli 2021
– Verwachte looptijd zeven tot tien jaar
– Geen emissiekosten verschuldigd
– Obligaties onderhands overdraagbaar via de beheerder
– Het enige fonds in Nederland voor particuliere beleggers dat belegt in eerstelijns zorgvastgoed

*Risico’s
Beleggen in Cortese HealthCare VI brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden, zoals risico van negatieve ontwikkelingen in de waarde van eerstelijns zorgcentra, risico van dalende verhuurprijzen, risico van een stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van hogere (af)bouwkosten, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico dat huurders hun huur niet betalen, risico dat de financieringsconvenanten geschonden worden, risico dat de obligaties in de praktijk niet of lastig te verkopen zijn en het risico dat de looptijd van het fonds langer is dan gewenst of verwacht. 

Documentatie downloaden

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Eerstelijns gezondheidscentra van Cortese HealthCare VI

In Cortese HealthCare VI zullen minstens vijf eerstelijns gezondheidscentra worden aangekocht. Daarvan zijn vier gezondheidscentra op dit moment bekend. Dit zijn Medisch Centrum Oosthuizen, Gezondheidscentrum Alkmaar, Medisch Centrum Kalverstraat (Middelburg) en Gezondheidscentrum Smidsplein (Voorthuizen).

Deze centra zijn voorafgaand aan de koop beoordeeld en getoetst. De navolgende beoordelingscriteria zijn gehanteerd om deze objecten te verwerven:

– geschiktheid van de locaties voor eerstelijns zorgcentra;
– aanwezige zorgfuncties en omvang;
– betrouwbare en solvabele huurders;
– status van de objecten: gelegen in nieuwbouwcomplexen of recent gerenoveerd;
– langjarige huurcontracten met de belangrijkste huurders;
– alternatieve aanwendbaarheid.

Vastgoedportefeuille Cortese HealthCare VI

Medisch Centrum Oosthuizen

Oosthuizen

In het centrum van Oosthuizen wordt het voormalige gemeentehuis (bouwjaar 1996) omgebouwd tot een nieuw en modern gezondheidscentrum. Het pand ligt aan de Raadhuisstraat 24 en omvat bijna 1.300 m² aan eerstelijns zorgvoorzieningen. In totaal zijn er ruim tien huurders in het pand aanwezig.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het Medisch Centrum is uitstekend. Bezoekers die met een auto komen, kunnen hun auto parkeren op het ruime parkeerterrein aan de voor- en achterzijde. Het centrum is tevens goed te bereiken met het openbaar vervoer (bus). De bushalte bevindt zich op 200 meter afstand.

Gezondheidscentrum Alkmaar

Gezondheidscentrum Alkmaar

Dit gezondheidscentrum is gerenoveerd in 2017 en ligt aan de Frans Halsstraat 49 te Alkmaar. Het pand is aan de buiten- en binnenzijde in goede staat. Het complex is bijna 1.200 m² groot en is volledig verhuurd aan vier huurders: een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk, Stichting jeugdbescherming voor vluchtelingen en een psychologiepraktijk.

Bereikbaarheid

Het pand ligt op een uitstekende locatie in een goede woonwijk nabij het station van Alkmaar en op loopafstand van winkelcentrum De Hoef.

Medisch Centrum Kalverstraat (Middelburg)

Medisch Centrum Kalverstraat

Medisch Centrum Kalverstraat (MCK) is een modern zorggebouw dat gelegen is in het centrum van Middelburg. In de nabijheid van het MCK zijn een parkeergarage, diverse winkels, restaurants en cafés gelegen.

Het MCK is in 2015 gebouwd. In het MCK zijn vrijwel alle eerstelijns medische disciplines onder één dak bijeengebracht, hetgeen zowel de patiënten als de zorgverleners ten goede komt.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is uitstekend. Mede gezien het feit dat MCK een verzorgingsgebied heeft dat zich uitstrekt tot ver buiten de stadsgrenzen van Middelburg, is goede bereikbaarheid van groot belang. Bezoekers kunnen hun auto gemakkelijk parkeren in de naastgelegen ondergrondse parkeergarage De Geere.

Gezondheidscentrum Smidsplein (Voorthuizen)

Gezondheidscentrum Smidsplein

Het gezondheidscentrum ligt aan het Smidsplein 22, 24 en 26 in het centrum van Voorthuizen. In de directe omgeving ligt een supermarkt van Albert Heijn en zijn veel eet- en winkelgelegenheden.
Het vrij gelegen object betreft een eerstelijns zorgcentrum (bouwjaar 2011) en is circa 1.144 m² groot.

Het gezondheidscentrum heeft dertien zorgverleners die huren in het pand. De grootste huurders zijn de huisarts en de apotheek.

Bereikbaarheid

Binnen circa 600 meter loopafstand zijn twee bushaltes gelegen die voor zowel verbindingen binnen als buiten Voorthuizen zorgen. Voorthuizen beschikt niet over een eigen treinstation.

Fondsinformatie

Cortese HealthCare VI is geen beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ter zake van de uitgifte is het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 juncto 20 lid 1 Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129), die verplichten om bij een aanbod van effecten – zoals de zorgobligaties – aan het publiek een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren, niet van toepassing. Voor deze activiteit/aanbieding is geen vergunning Autoriteit Financiële Markten vereist en het Informatiememorandum is niet onderworpen aan de goedkeuring door de AFM aangezien de obligaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per investeerder en daarnaast de nominale waarde per obligatie ten minste
€ 100.000,- bedraagt.

Risico's

Beleggen in Cortese HealthCare VI brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden, zoals risico van negatieve ontwikkelingen in de waarde van eerstelijns zorgcentra, risico van dalende verhuurprijzen, risico van een stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van hogere (af)bouwkosten, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico dat huurders hun huur niet betalen, risico dat de financieringsconvenanten geschonden worden, risico dat de obligaties in de praktijk niet of lastig te verkopen zijn en het risico dat de looptijd van het fonds langer is dan gewenst of verwacht. 

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.