Derde emissie S5 Vitae Fonds (emissie overtekend en gesloten)

Wilt u op de hoogte worden gehouden over onze activiteiten ? Meld u zich dan vrijblijvend bij ons aan.

Derde emissie S5 Vitae Fonds (emissie overtekend)

Wilt u op de hoogte worden gehouden over onze activiteiten ? Meld u zich dan vrijblijvend bij ons aan.

Kenmerken emissie

 • 6,2%* verwacht gemiddeld direct rendement per jaar na aflossing (over 10 jaar)
 • Uitkering per kwartaal
 • Deelname vanaf € 10.932,-
 • Geen emissiekosten

* Beleggen in S5 Vitae Fonds brengt risico’s met zich mee zoals o.a. marktrisico, risico van waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties, risico van onbepaalde looptijd van het fonds en risico van uitbreiding van de beleggingsportefeuille.

reedewaard-almere

Documentatie downloaden

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, inclusief het op 17 juni jl. door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatie document. Deze documenten kunt u hier of op de website van de beheerder (https://www.sectie5.nl/fondsen/s5-vitae-fonds/56) downloaden zodat u goed bent geïnformeerd.

Zorgcomplex Reedewaard

Zorgwoningencomplex Reedewaard

Veelgestelde vragen

Geldt de verwachte emissiedatum van 30 juni nog wel?

Nee, de datum van 30 juni was een verwachte datum, maar deze is niet haalbaar vanwege de goedkeuring door de AFM op 17 juni jl. De initiatiefnemer verwacht de emissie per 31 juli 2019 af te ronden, u kunt dus nog steeds inschrijven.

Klopt het dat ik kan deelnemen met minimaal 100 participaties?

Ja dat klopt, de minimale inschrijving is 100 participaties. De verwachte uitgifteprijs per participatie bedraagt € 109,32 dus het verwachte minimale inschrijvingsbedrag is € 10.932,-.

Ik zie dat ik geen emissiekosten hoef te betalen?

Dat is correct. Vanuit Connect Invest hebben wij gemeend om met ingang van 2019 geen emissiekosten meer te rekenen.

Wat is de looptijd van het S5 Vitae Fonds?

Het S5 Vitae Fonds heeft geen vastgestelde einddatum. Dit geldt trouwens voor alle vastgoedfondsen in Nederland. Indien aanbieders een mogelijke looptijd vermelden, is dit altijd een verwachting.

Het S5 Vitae Fonds heeft de verwachting dat na een periode van zeven tot tien jaar de mogelijkheden voor een afwikkeling zich zullen voordoen. Dit kan zijn een gedeeltelijke of gehele verkoop van de objecten, of wellicht zelfs een beursgang. Tegen die tijd zullen de mogelijkheden tijdens de jaarlijkse vergadering van participanten worden besproken. De participanten zijn eigenaar en zij beslissen uiteindelijk wat er gebeurt. Zij kunnen dan natuurlijk ook beslissen om het fonds verder voort te zetten.

Overzicht derde emissie


Kenmerken emissie:

 • 6,2%* verwacht gemiddeld direct rendement per jaar na aflossing (over 10 jaar)
 • Deelname vanaf € 10.932,- (100 participaties van € 109,32)
 • Geen emissiekosten
 • Uitkering rendement per kwartaal
 • Fondsinvestering € 15.397.316
 • Eigen vermogen € 7.170.949
 • Externe financiering 52%, eigen vermogen 48%

 

De opbrengst van de emissie wordt aangewend voor de aankoop van twee complexen:

Woonzorgcomplex Reedewaard, Kerkstraat 98 – 100 in Almere Haven:

Dit complex bestaat uit 41 zelfstandige woonzorgappartementen, gemeenschappelijke ruimtes en dienst- en kantoorruimtes ten behoeve van ouderenzorg in een eigen woonomgeving. Het complex is in 2015 getransformeerd van een raadhuis naar een zorgresidentie. Met huurder Lang Leve Thuis is een 20-jarige huurovereenkomst afgesloten ingaande 1 mei 2019.

Woonzorgcomplex De Boomgaard, Boomgaardstraat 200 t/m 212D in de wijk Cool in het centrum van Rotterdam:

Dit complex bestaat uit 23 zelfstandige woonzorgappartementen met algemene ruimtes zoals een eetgelegenheid, kantoor en behandelruimten en een afgesloten buitenruimte. Het complex is in 2014 gerenoveerd en deels nieuw gebouwd. Met huurder MOB is een 15-jarige huurovereenkomst afgesloten met ingang van 14 december 2018.

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in het S5 Vitae Fonds. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De belangrijkste risico’s zijn: marktrisico, risico van waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties, risico van onbepaalde looptijd van het fonds en risico van uitbreiding van de beleggingsportefeuille.

Bekijk hier de impressie van Woonzorgcomplex Reedewaard Almere Haven

reedewaard-almere

Zorgcomplexen lopende emissie

Almere Haven, Reedewaard

Wooneenheden

41

Bestemming

ouderenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 9.518.300

Huurder

Lang Leve Thuis

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 1-5-2019)

Energielabel

A

reedewaard-almere

Rotterdam, De Boomgaard

Wooneenheden

23

Bestemming

begeleid wonen

Aankoopbedrag k.k.

€ 4.250.000

Huurder

MOB

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 14-12-2018)

Energielabel

A

Zorgcomplexen uit eerdere emissies

Zwolle, Ossenweiderhof 1-5

Wooneenheden

67

Bestemming

begeleid wonen

Aankoopbedrag k.k.

€ 8.975.000

Huurder

Omega Groep

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 1-1-2015)

Energielabel

A++

video-zwolle

Gorinchem, Haarstraat 59-63

Wooneenheden

29

Bestemming

gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 3.900.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 2018)

Energielabel

A

haarstraat-gorinchem

Dordrecht, De Jagerweg 54

Wooneenheden

44

Bestemming

gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 5.240.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf juli 2019)

Energielabel

A

dordrecht

Fondsinformatie

S5 Vitae Fonds is aangegaan op 1 december 2017 en is een initiatief van Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.
S5 Vitae Fonds is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V. Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder en is als zodanig geregistreerd bij de AFM.
Het prospectus en het essentiële informatiedocument van S5 Vitae Fonds zijn verkrijgbaar via Sectie5 Investments N.V., via https://www.sectie5.nl/fondsen/s5-vitae-fonds/56 en via Connect Invest B.V.
Voor de inschrijving voor deelname aan S5 Vitae Fonds verwijzen wij u naar Sectie5 Beheer B.V.

* Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in het S5 Vitae Fonds. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De belangrijkste risico’s zijn: marktrisico, risico van waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties, risico van onbepaalde looptijd van het fonds en risico van uitbreiding van de beleggingsportefeuille.

Bedrag

€10 000€1 000 000€500 00010 000257 500505 000752 5001 000 000

Looptijd

1 jaar25 jaar13 jaar17131925
 

Rendement

442 000

Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde a la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoed gerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed. Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoed gerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degene die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur S5 Vitae fonds en werkt sinds 2018 bij Sectie5 Investments. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen en onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2008 directielid en partner bij S5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan (als ondernemer) met het initiëren, plaatsen en managen van portefeuilles commercieel onroerend goed.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video