Downloaden

Hieronder vindt u het op 6 november 2018 door de AFM goedgekeurde prospectus. Deze prospectus en de beleggingsbrochure kunt u hier inzien.

Kenmerken NL Woningfonds 1

 • Deelname vanaf € 25.000,- (exclusief emissievergoeding)
 • 370 participaties van elk € 25.000,- beschikbaar
 • AFM-goedkeuring prospectus op 6 november 2018
 • Aanvangsdatum: 30 november 2018
 • Verwacht gemiddeld rendement uit exploitatie en verkoop individuele appartementen: 6,0%* per jaar
 • Verwacht gemiddeld totaalrendement: 6,3%* (enkelvoudig) per jaar
 • Rendementsuitkering per kwartaal achteraf
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Totale financieringsbehoefte: € 21.550.000
 • Eigen vermogen: € 9.250.000
 • Hypothecaire financiering via ING Bank N.V.: € 12.300.000

 

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De risico’s betreffen onder meer: marktrisico, debiteuren- en leegstandsrisico, risico van waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties en risico van een langere looptijd van het fonds.

Locaties en video's

Kenmerken Locaties NL Woningfonds 1

 • Middensegment huurwoningen; zorgt voor goede verhuurbaarheid
 • Onaangebroken (niet uitgepond) bezit
 • Alle objecten op eigen grond
 • Complexen zijn kadastraal gesplitst
 • Energielabels A/B/C
 • Alle complexen zijn zeer goed onderhouden en daardoor in zeer goede staat
 • Appartementen hebben courante verkoopwaardes
Hoogeveen De Maaijer

Hoogeveen - De Maaier 101-135

Hoogeveen is een groeigemeente gelegen in Drenthe en heeft ruim 55.000 inwoners. De verwachte groei tot 2030 is 2.000 inwoners. Hoogeveen kent goede voorzieningen voor wonen, winkelen, horeca, onderwijs, cultuur, sport en recreatie en openbaar vervoer. De Maaier 101-135 is een complex met 16 appartementen, 2 penthouses en 18 garageboxen en ligt naast een wijkwinkelcentrum. Het bouwjaar is 1996 en de gemiddelde maandhuur per woning bedraagt € 957,-.

Energielabel: B/C

Oldenzaal Gasthuisstraat

Oldenzaal - Gasthuisstraat 2-6

Oldenzaal ligt in de provincie Overijssel en heeft 32.000 inwoners. De verwachte groei van het aantal huishoudens is 4% per jaar tot 2040. Oldenzaal kent goede voorzieningen voor wonen, winkelen, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sport en recreatie en openbaar vervoer. Gasthuisstraat 2-6 is een appartementencomplex van 6 appartementen en 1 winkel. Deze winkel is inmiddels verkocht. Het bouwjaar is 1995 en de gemiddelde maandhuur van de appartementen bedraagt € 836,-

Energielabel: B/C

Lochem Tramstraat

Lochem - Tramstraat 15A-21G

Lochem is gelegen in de provincie Gelderland en heeft 33.000 inwoners. De verwachte groei van het aantal huishoudens tot 2040 bedraagt 4% per jaar hetgeen Lochem, evenals Oldenzaal, tot een sterke groeigemeente maakt. De voorzieningen zijn goed en Lochem is goed bereikbaar vanwege de ligging aan de N332, N 346 en N312.

De Tramstraat 15A-21G ligt tegen het centrum en bestaat uit 34 appartementen en 31 parkeerplaatsen. Het bouwjaar is 1997 en de gemiddelde maandhuur per woning is € 844,-

Energielabel: C

Didam Hooiberg

Didam - Hooiberg 2601-2624

Didam in de gemeente Montferland in Gelderland heeft ruim 35.000 inwoners. Didam is eveneens een sterke groeigemeente, met een verwachte groei van het aantal huishoudens van 3% per jaar tot 2040. De voorzieningen zijn uitstekend en de bereikbaarheid is zeer goed met een ligging aan de A12 en A18.

Hooiberg 2601-2624 ligt in een woonwijk en bestaat uit 24 appartementen. Het bouwjaar is 2001 en de gemiddelde maandhuur bedraagt € 781,- per woning.

Energielabel: A/B

Drachten Van Knobelsdorffplein

Drachten - Van Knobelsdorffplein 30-32 en 76-130

Drachten is de tweede stad in Friesland gemeten naar het aantal inwoners van 45.000 met een verwachte groei van het aantal huishoudens van 2% per jaar tot 2040. Het uitstekende voorzieningenniveau en de bereikbaarheid geven Drachten een aantrekkelijke regiofunctie.

Van Knobelsdorffplein 30-32 en 76-130 bestaat uit 28 appartementen, 2 commerciële units en 2 opstelplaatsen voor antennes. Het bouwjaar is 1992 en de gemiddelde maandhuur per appartement is € 777,-

Energielabel: B

Vastgoedportefeuille

Het Fonds belegt in een gespreide reeds bestaande woningportefeuille bevattende 28 appartementen gelegen in het centrum van Drachten, 18 appartementen in een groene buitenwijk in Hoogeveen, 6 appartementen in het oude centrum van Oldenzaal, 34 appartementen aan de rand van het centrum in Lochem en 24 appartementen in een ruim opgezette wijk in Didam. Daarnaast belegt het Fonds in 18 garageboxen, 31 parkeerplaatsen in een parkeergarage, 3 commerciële units en 2 opstelplaatsen op een dak voor antennes.

Kenmerken

 • Portefeuille verdeeld over vijf complexen gebouwd tussen 1992 – 2001, op één commerciële unit na volledig verhuurd
 • Grotendeels middensegment huurappartementen
 • Onaangebroken (niet uitgepond) bezit
 • Alle objecten zijn gevestigd op eigen grond
 • De complexen zijn kadastraal gesplitst geleverd waardoor de appartementen individueel verkoopbaar zijn

 

Meer gedetailleerde informatie over de locaties vindt u in de beleggingsbrochure en het prospectus.

Strategie

Het uitgangspunt voor de portefeuille van NL Woningfonds 1 is dat leegkomende appartementen zowel kunnen worden verkocht als opnieuw kunnen worden verhuurd. Dit wordt per leegkomend appartement besloten waarbij de optimalisatie van het rendement leidend is.

Met een combinatie van verkoop en verhuur is rekening gehouden in het rekenmodel voor de rendementsprognose: bij een verwachte mutatie van 10% per jaar wordt in jaar 1 verondersteld dat 100% van de leegkomende appartementen opnieuw wordt verhuurd. In jaar 2 wordt verondersteld dat 20% van de leegkomende appartementen wordt verkocht en 80% wordt verhuurd. In jaar 3 en 4 wordt verondersteld dat 40% van de leegkomende appartementen wordt verkocht en 60% wordt verhuurd.

Vanaf jaar 5 tot en met het einde van het Fonds in 2025 wordt verondersteld dat 100% van de leegkomende appartementen wordt verkocht en geen daarvan wordt verhuurd.

Veelgestelde vragen NL Woningfonds 1

Is beleggen in Noord- en Oost-Nederland wel een goed idee? 

Jazeker, sterker nog, dat is in de afgelopen 23 jaar zelfs een beter idee gebleken dan woningbeleggingen in de Randstad. Bijgaand delen wij een onderzoek van Mark van Dam (Transaction Manager Syntrus Achmea Real Estate & Finance), dat hij heeft uitgevoerd voor zijn MRE afstudeeropdracht  Onderzoek Woningbeleggingen in perifere gebieden in NL

De conclusie van dit onderzoek is: “Over de afgelopen 23 jaar blijkt, op totaalrendement, de rendements- en risicoverhouding in Noord-Nederland aantrekkelijker te zijn dan in de Randstad.”

De Vastgoedblogger heeft dit lijvige en gedegen onderzoek kort samengevat: https://devastgoedblogger.wordpress.com/2018/12/04/onderzoek-blaast-mythe-op-woningbeleggingen-in-noord-en-oost-nederland-aantrekkelijker-dan-de-randstad/

Daarnaast bestaat in Noord- en Oost-Nederland eveneens toenemende krapte op de woningmarkt. De locaties in NL Woningfonds 1 zijn groeigemeentes in Noord- en Oost-Nederland. Het voordeel van het beleggen in appartementen in die regio is dat de aankoopprijzen nog zeer aantrekkelijk zijn; die liggen nog niet op het hoge niveau van de Randstad. Wij hebben twee artikelen voor u die dit verder toelichten.

https://www.telegraaf.nl/financieel/2795832/extra-rendement-op-beleggen-in-appartementen

https://www.connectinvest.nl/nieuws/waarom-beleggingen-in-woningen-een-goed-idee-is/

Over NL Woningfonds 1, NL Woningfondsen B.V. en Sectie5 Investments N.V.

NL Woningfonds 1 is aangegaan op 28 juni 2018 en is een initiatief van NL Woningfondsen B.V. te Leiden en Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam. NL Woningfonds 1 is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V. Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder. Het prospectus en het essentiële informatiedocument van NL Woningfonds 1 zijn verkrijgbaar via Sectie5 Investments N.V., via http://www.sectie5.nl/fondsen/nl-woningfonds-1/57 via NL Woningfondsen B.V. via www.nlwoningfondsen.nl en via Connect Invest B.V. Voor de inschrijving voor deelname aan NL Woningsfonds 1 verwijzen wij u naar Sectie5 Beheer B.V.

* Risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De risico’s betreffen onder meer: marktrisico, leegstandsrisico, risico van waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participatie en het risico van een langere looptijd van het fonds.

Bedrag

€10 000€1 000 000€500 00010 000257 500505 000752 5001 000 000

Looptijd

1 jaar25 jaar13 jaar17131925
 

Rendement

442 000

Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde a la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoed gerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed. Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoed gerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degene die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur S5 Vitae fonds en werkt sinds 2018 bij Sectie5 Investments. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen en onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2008 directielid en partner bij S5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan (als ondernemer) met het initiëren, plaatsen en managen van portefeuilles commercieel onroerend goed.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video