Inschrijving gesloten

NL Woningfonds 3

De emissie is eind juni 2020 gesloten

Kenmerken NL Woningfonds 3

 • Huurwoningen in Apeldoorn, Beuningen en Valkenswaard
 • 6,7% verwacht gemiddeld totaalrendement per jaar (enkelvoudig) na aflossing
 • 5,8% verwacht gemiddeld rendement per jaar uit exploitatie en verkoop individuele woningen
 • Uitkering per kwartaal
 • 411 participaties van € 25.000,-
 • Geen emissiekosten verschuldigd
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Totale financieringsbehoefte: € 21.775.000
 • Hypothecaire financiering: € 11.500.000
 • Beleggerskapitaal: € 10.275.000


Strategie:

Het uitgangspunt van NL Woningfonds 3 is dat leegkomende woningen zowel kunnen worden verkocht als opnieuw kunnen worden verhuurd. Bij elke huurmutatie wordt de afweging verhuur of verkoop gemaakt, waarbij de optimalisatie van het rendement leidend is.

Risico’s:

Beleggen in NL Woningfonds 3 brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.

Video Apeldoorn
Video Beuningen
Video Valkenswaard

Documentatie downloaden

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, zodat u goed bent geïnformeerd. Het prospectus is eveneens verkrijgbaar op de website van Sectie5: https://www.sectie5.nl/fondsen/nl-woningfonds-3/155

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Vastgoedportefeuille van NL Woningfonds 3

 • 54 appartementen, 45 eengezinswoningen, 3 retailunits en 39 parkeerplaatsen in Apeldoorn, Beuningen en Valkenswaard
 • Bouwjaar tussen 1985 en 2002
 • Huurwoningen middensegment (tussen € 650 en € 950 huur per maand)
 • Volledig verhuurd op enige mutatieleegstand en één retailunit na
 • Onaangebroken (niet uitgepond) bezit
 • Objecten zijn gevestigd op eigen grond
 • Objecten zijn kadastraal gesplitst geleverd waarmee de woningen individueel
  verkoopbaar zijn

Apeldoorn - Wagenstraat 21 t/m 79 (oneven)

Apeldoorn ligt in Gelderland en heeft circa 137.000 inwoners.  Apeldoorn ligt aan het knooppunt van de A1 en de A50 en is daardoor goed bereikbaar. Ook is er een station met o.m. de spoorverbindingen Berlijn-Almelo-Amsterdam en Enschede-Schiphol-Den Haag. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkels, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sport en recreatie. De verwachte groei in aantal huishoudens tot 2030 is 5,3%.

Wooneenheden

30 appartementen

Ligging

nabij centrum

Gemiddelde maandhuur

€ 717,-

Bouwjaar

1988

Gemiddelde oppervlakte

circa 62 m2

Energielabel

B

video-apeldoorn

Beuningen - Augustuslaan 1 t/m 43 (oneven) en Claudiuslaan 2 t/m 46 (even)

Beuningen is een plaats gelegen in Gelderland met circa 25.800 inwoners. De gemeente kent goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkels, horeca, onderwijs, cultuur, sport en recreatie. Beuningen ligt aan de A73, vlakbij de aansluiting met de A50 en is daardoor goed bereikbaar. De verwachte groei van het aantal huishoudens tot 2030 bedraagt 4,9%.

Wooneenheden

45 eengezinswoningen

Ligging

nabij centrum

Gemiddelde maandhuur

€ 762,-

Bouwjaar

1985 - 1987

Gemiddelde oppervlakte

circa 85 m2

Energielabel

B

video-beuningen

Valkenswaard - Eindhovenseweg 57 en 61, Oranje Nassaustraat 3 en Gaanderij 11-57 (oneven)

Valkenswaard is een plaats gelegen in Noord-Brabant met 30.910 inwoners. Valkenswaard ligt net ten zuiden van Eindhoven, tussen de A2 en de A67. De plaats kent goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkels, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sport en recreatie. De verwachting is dat het aantal huishoudens tot 2030 gelijk blijft.

Wooneenheden

24 appartementen,
3 retailunits, 39 parkeerplaatsen

Ligging

centrum

Gemiddelde maandhuur

€ 914,- (inclusief parkeerplaats)

Bouwjaar

1994 - 2002

Gemiddelde oppervlakte

circa 86 m2

Energielabel

B/C

video-valkenswaard

Veelgestelde vragen

Klopt het dat ik geen emissiekosten hoef te betalen?

Dat is correct. Vanuit Connect Invest hebben wij gemeend om met ingang van 2019 geen emissiekosten meer in rekening te brengen bij de deelnemers.

 

Heeft NL Woningfonds 3 een goedkeuring van de AFM?

Ja, de goedkeuring van NL Woningfonds 3 door de AFM is verkregen op 27 mei 2020. Let daarbij wel op de volgende opmerkingen:

 • De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden participaties.
 • Potentiële beleggers wordt aangeraden, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de participaties te beleggen, volledig te begrijpen.

Waarom is de portefeuille op 31 maart al aangekocht?

De verkoper wilde graag de overdracht voor 1 juni laten plaatsvinden. Daarom is het fonds eerder opgericht met één interimbelegger. Daarna is het goedkeuringsproces gestart bij de AFM.

 

Zijn de verwachtingen met betrekking tot de verkoop van woningen nog hetzelfde, mede gezien de corona-crisis?

In het prospectus wordt uitgegaan van twee verkopen in jaar één en vijf woningen in jaar twee. Vanaf de aankoop op 31 maart tot heden zijn er inmiddels vijf woningen verkocht. Dat is dus al meer dan in de prognose was voorzien. Tevens zijn deze woningen verkocht tegen 15% hogere prijzen dan waar ze voor zijn aangekocht. Ook dit is hoger dan in de prognose was voorzien. Dit verkooprendement vanaf 31 maart komt ten goede aan de participanten bij de eerstvolgende uitkering.

Fondsinformatie

NL Woningfonds 3 is aangegaan op 31 maart 2020 en is een initiatief van NL Woningfondsen B.V. te Katwijk en Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.
NL Woningfonds 3 is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V.

Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder en is als zodanig geregistreerd bij de AFM.

Risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 3. In het prospectus zijn deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De belangrijkste risico’s zijn: negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.