Inschrijving gesloten

NL Woningfonds 2

De emissie is begin november 2019 gesloten

Documentatie downloaden

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, zodat u goed bent geïnformeerd.

Kenmerken NL Woningfonds 2

 • 7,2%* verwacht gemiddeld totaalrendement per jaar (enkelvoudig) na aflossing
 • 6,2%* verwacht gemiddeld rendement per jaar uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen
 • 196 participaties van € 25.000,-
 • Geen emissiekosten verschuldigd
 • AFM-goedkeuring prospectus op 29 oktober 2019
 • Aanvangsdatum: 15 november 2019
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Totale financieringsbehoefte: € 10.900.000
 • Hypothecaire financiering: € 6.000.000
 • Beleggerskapitaal: € 4.900.000

 

Strategie:

Het uitgangspunt van NL Woningfonds 2 is dat leegkomende woningen zowel kunnen worden verkocht als opnieuw kunnen worden verhuurd. Bij elke huurmutatie wordt de afweging verhuur of verkoop gemaakt, waarbij de optimalisatie van het rendement leidend is.

*Beleggen in NL Woningfonds 2 brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.

video-markelose-weg
video-eendracht

Appartementencomplexen van NL Woningfonds 2

Kenmerken van de appartementen van NL Woningfonds 2:

 • 60 appartementen in Goor en Tubbergen
 • Bouwjaar 1995 – 1996
 • Huurwoningen middensegment (tussen € 650 en € 1.000 huur per maand)
 • Onaangebroken (niet uitgepond) bezit
 • Objecten zijn gevestigd op eigen grond
 • Objecten zijn kadastraal gesplitst geleverd waarmee de woningen individueel verkoopbaar zijn

Meer detailinformatie over de apprtementencomplexen, zie hieronder.

* Beleggen in NL Woningfonds 2 brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds. In het prospectus zijn deze risico’s uitgebreid toegelicht.

Goor- Markeloseweg 1-1 - 1-24

Goor is een plaats in Overijssel en vormt onderdeel van de gemeente Hof van Twente. Goor heeft 8.840 inwoners, ligt aan het Twentekanaal en is goed bereikbaar o.a. via de provinciale wegen N346 en N347. Tevens beschikt de stad over een station aan de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. De stad kent goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkels, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sport en recreatie. De verwachte groei van het aantal huishoudens tot 2030 is 2,1%.

Wooneenheden

24

Ligging

nabij centrum

Gemiddelde maandhuur

€ 886,-

Bouwjaar

1995

Gemiddelde oppervlakte

circa 104 m2

Energielabel

B/C

video-markelose-weg

Tubbergen - De Eendracht 101 – 310

Tubbergen is een plaats in Overijssel met ruim 21.000 inwoners. De gemeente kent goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkels, horeca, onderwijs, cultuur, sport en recreatie.
De verwachte groei van het aantal huishoudens tot 2030 bedraagt 1,3%. Tubbergen is goed bereikbaar o.a. via de provinciale wegen N343 en N349.

Wooneenheden

36

Ligging

midden in het centrum

Gemiddelde maandhuur

€ 700,-

Bouwjaar

1996

Gemiddelde oppervlakte

circa 80 m2

Energielabel

C

video-eendracht

Veelgestelde vragen

Klopt het dat ik geen emissiekosten hoef te betalen?

Dat is correct. Vanuit Connect Invest hebben wij gemeend om met ingang van 2019 geen emissiekosten meer te rekenen.

Is NL Woningfonds 2 geregistreerd bij de AFM?

Ja, NL Woningfonds 2 is op 30 september 2019 geregistreerd bij de AFM.

Fondsinformatie

NL Woningfonds 2 is aangegaan op 15 juli 2019 en is een initiatief van NL Woningfondsen B.V. te Katwijk en Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.
NL Woningfonds 2 is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V.

Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder en is als zodanig geregistreerd bij de AFM.

* Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 2. In het prospectus zijn deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

De belangrijkste risico’s zijn: negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.