Opportunities

Naast het onder de aandacht brengen van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen bij particuliere beleggers, brengen wij ook interessante beleggingsmogelijkheden onder de aandacht bij een beperkt aantal beleggers.

Het betreft hier zogenoemde private placements. Deze kenmerken zich door relatief korte looptijden en aantrekkelijke rendementen.

Hieronder vindt u meer informatie over een aantal succesvol geplaatste projecten.

Meld u aan en word als eerste geïnformeerd over beleggingsmogelijkheden in vastgoed.

Herontwikkeling Koddeweg, Hoogvliet

Initiatiefnemer van deze beleggingspropositie is Arkensteen Holding B.V. Arkensteen is opgericht in 2022 en levert diensten in de bouw- en vastgoedsector. Het betreft hier een herontwikkeling van een kantoorgebouw, gelegen aan de Koddeweg te Hoogvliet, naar starterswoningen en woningen voor expats.

CI

Herontwikkeling Koddeweg 55-77

In augustus 2023 is de financiering tot stand gebracht van het herontwikkelingsproject Koddeweg 55-77 te Hoogvliet.
Deze investering is aan een beperkt aantal beleggers aangeboden in deelnames vanaf € 500.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement 

n.t.b.

Deelname vanaf

€ 500.000,-

Herontwikkeling gebouw Concordia

Initiatiefnemer van deze beleggingspropositie is HERMON Heritage B.V. HERMON is opgericht in 2010 en is een Nederlandse, gespecialiseerde en onafhankelijke (her)ontwikkelaar van monumentaal vastgoed. Het betreft hier een herontwikkeling van het gebouw Concordia, gelegen aan de Oudenoord 330 – 370 te Utrecht.

Concordia

Concordia

In december 2022 is de financiering tot stand gebracht van het herontwikkelingsproject Concordia te Utrecht.
Deze investering is aan een beperkt aantal beleggers aangeboden in deelnames vanaf € 500.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement 

n.t.b.

Deelname vanaf

€ 500.000,-

Tegelen: herontwikkeling Raadhuis

Initiatiefnemer van deze beleggingspropositie is HERMON Heritage B.V. HERMON is opgericht in 2010 en is een Nederlandse, gespecialiseerde en onafhankelijke (her)ontwikkelaar van monumentaal vastgoed. Het betreft hier een herontwikkeling van het Raadhuis gebouw, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen.

Raadhuis

Raadhuis Tegelen

In november 2022 is de financiering tot stand gebracht van het herontwikkelingsproject Raadhuis te Tegelen.
Deze investering is aan een beperkt aantal beleggers aangeboden in deelnames vanaf € 750.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement 

n.t.b.

Deelname vanaf

€ 750.000,-

DOX II BV: beleggingsopportunity in Tilburg

Initiatiefnemer van deze beleggingspropositie is Onorthodox, de ontwikkelmaatschappij van Sectie5 Investments. Onorthodox is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dox II BV (DOX Karmijn | DOX Mahler) betreft een belegging in twee verhuurde zorgcomplexen in Tilburg, die herontwikkeld zullen worden naar circa 200 duurzame huurappartementen.

Connect Invest

Dox II BV (DOX Karmijn | DOX Mahler)

Per 28 februari 2022 zijn alle 200 obligaties van € 25.000,- geplaatst van het op 11 februari 2022 geïntroduceerde herontwikkelingsproject DOX II BV.
Deze belegging is aan een beperkt aantal beleggers aangeboden in deelnames vanaf € 125.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement 

Circa 13%

Deelname vanaf

€ 125.000,-

DOX Drees Vastgoedfonds

Initiatiefnemer van deze beleggingspropositie is eveneens Onorthodox, de ontwikkelmaatschappij van Sectie5 Investments. Voor de locatie W. Dreesweg 2-6 in Almere, waar nu nog een verhuurd kantoorgebouw staat, heeft Onorthodox een plan voor 112 huurappartementen in ontwikkeling.

Dox Drees

Dox Drees Vastgoedfonds

Per 1 september 2021 zijn alle 160 obligaties van € 25.000,- geplaatst van het een maand daarvoor geïntroduceerde herontwikkelingsproject DOX Drees te Almere.
Deze belegging is aan een beperkt aantal beleggers aangeboden in deelnames vanaf € 250.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement 

Circa 13%

Deelname vanaf

€ 250.000,-

Fonds voor Gemene Rekening De Hoge Hond

Initiatiefnemer Elevate Investments heeft een gezondheidscentrum in Deventer aangekocht voor haar eerste zorgvastgoedfonds. In het vastgoedfonds wordt geparticipeerd door een beperkt aantal investeerders.

Connect Invest

De Hoge Hond

Het fonds heeft op 26 mei 2021 het eerstelijnsgezondheidscentrum De Hoge Hond in Deventer verworven. Het eigen vermogen werd gevormd door 34 participaties van € 100.000,-.

Verwacht gemiddeld totaalrendement

Circa 11%

Deelname vanaf

€ 200.000,-

Risico's

Beleggen in opportunities brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden, zoals risico van negatieve ontwikkelingen in de waarde van zorgappartementen, risico van dalende verhuurprijzen, risico van een stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van hogere (af)bouwkosten, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico dat huurders hun huur niet betalen, risico dat de financieringsconvenanten geschonden worden, risico dat de participaties in de praktijk niet of lastig te verkopen zijn en het risico dat de looptijd van het fonds langer is dan gewenst of verwacht. 

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.