S5 Vitae Fonds

S5 Vitae Fonds is aangegaan op 1 december 2017 en is een initiatief van Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.*

Het is een groeifonds in Nederlandse zorgwoningen dat als doelstelling heeft in de komende jaren een omvang van circa € 200 miljoen te bereiken.

Wat zijn de kenmerken van het S5 Vitae Fonds?

 • Rendement wordt per kwartaal uitgekeerd
 • Geen emissiekosten
 • Tussentijdse inkoop van participaties mogelijk
 • Langjarige huurcontracten (10-20 jaar) met solide zorginstellingen
 • Voornamelijk nieuw of herontwikkeld vastgoed
 • Objecten binnen bebouwde kom, goede alternatieve aanwendbaarheid
 • Objecten verspreid over Nederland
 • Zorgvastgoed is een groeimarkt en is crisisbestendig

Verwacht gemiddeld direct rendement

5,1%** per jaar

Deelname vanaf

€ 10.047,-

*S5 Vitae Fonds is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V. Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder.
**Zie risico’s.

Meld u aan en word als eerste geïnformeerd over beleggingsmogelijkheden in zorgvastgoed.

Uitgevoerde emissies

De Eerste Emissie is afgerond op 15 maart 2018, nadat het fonds in februari werd geregistreerd bij de AFM. Deze emissie had een omvang van € 14.367.500,-.
Het eigen vermogen bedroeg € 6.000.000,- en werd bijeengebracht door een klein aantal beleggers. Met de opbrengst van de eerste emissie werden de zorgobjecten in Zwolle en Gorinchem verworven.

De Tweede Emissie is afgerond op 31 oktober 2018, nadat op 19 september 2018 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 5.874.879,- met een eigen vermogen van € 2.575.000,-. Dit eigen vermogen werd verkregen door een brede plaatsing van de participaties. De opbrengst van de tweede emissie is aangewend voor de aankoop van het zorgcomplex te Dordrecht.

De Derde Emissie is afgerond op 29 juli 2019, nadat op 17 juni 2019 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 15.397.316,- met een eigen vermogen van € 7.170.949,-. Wegens de grote belangstelling is het eigen vermogen uitgebreid tot
€ 8.100.000,-. De opbrengst van de derde emissie is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Almere Haven en Rotterdam (Centrum).

De Vierde Emissie (eerste tranche) is medio december 2020 afgerond, nadat op 13 november 2020 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 23.333.820,- met een eigen vermogen van € 9.888.820,-. Wegens de grote belangstelling is het eigen vermogen uitgebreid tot iets meer dan  € 12.000.000,-. De opbrengst van de eerste tranche is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Den Bosch, Hengelo, Rotterdam (Prinsenland) en Haarlem.

De inschrijving op de tweede tranche van de Vierde Emissie is op 11 november 2021 gesloten. De opbrengst is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Breda en Maassluis.

De Vijfde Emissie (eerste tranche) is per 1 december 2022 afgerond, nadat op 27 juni 2022 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 29.052.036,- met een eigen vermogen van € 15.600.036,-. De opbrengst van de eerste tranche is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Arnhem, Bennekom, Dieren, Renkum, Rheden en Velp (3x).

Huidige vastgoedportefeuille

Zwolle, Ossenweiderhof 1-5

Wooneenheden

67

Bestemming

Begeleid wonen

Aankoopbedrag

€ 8.975.000

Huurder

Omega Groep

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 1-1-2015)

Energielabel

A++

video-zwolle

Gorinchem, Haarstraat 59-63

Wooneenheden

29

Bestemming

Gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag

€ 3.900.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 2018)

Energielabel

A

haarstraat-gorinchem

Dordrecht, De Jagerweg 54

Wooneenheden

44

Bestemming

Gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag

€ 5.240.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf juli 2019)

Energielabel

A

dordrecht

Almere Haven, Kerkstraat 98-100

Wooneenheden

41

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 9.518.300

Huurder

Lang Leve Thuis

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 1-5-2019)

Energielabel

A

reedewaard-almere

Rotterdam, Boomgaardstraat 200 t/m 212D

Wooneenheden

23

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 4.250.000

Huurder

MOB

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 14-12-2018)

Energielabel

A

Den Bosch, Evertsenstraat 5

Wooneenheden

25 appartementen

Bestemming

Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

Aankoopbedrag

€ 3.189.655

Huurder

Humanitas DMH

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

B

Hengelo, Steenmeijerstraat 4

Wooneenheden

24 appartementen

Bestemming

Psychisch kwetsbare mensen

Aankoopbedrag

€ 3.517.241

Huurder

RIBW

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

B

Rotterdam, Leningradplaats 13-25

Wooneenheden

24 appartementen

Bestemming

Mensen met een zorgvraag

Aankoopbedrag

€ 3.754.325

Huurder

CareLess

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

C

Haarlem, Herensingel 73

Wooneenheden

28 appartementen

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 3.535.000

Huurder

RIBW/KAM

Looptijd huurcontract

13 jaar

Energielabel

A

Breda, Schorsmolenstraat 6

Wooneenheden

49 woonappartementen

Bestemming

Mensen met een zorgvraag

Aankoopbedrag

€ 9.100.000

Huurder

Stichting Surplus

Looptijd huurcontract

9 jaar

Energielabel

A

s5-breda

Maassluis, Schubertlaan 2-4

Wooneenheden

17 woonappartementen

Bestemming

Mensen met een geestelijke beperking

Aankoopbedrag

€ 3.370.339

Huurder

ICZ CURA

Looptijd huurcontract

20 jaar

Energielabel

A

s5-maassluis

** Risico's

Beleggen in het S5 Vitae Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Deze risico’s zijn:

 • Marktrisico
 • Debiteurenrisico
 • Leegstandsrisico
 • Risico van waardedaling van objecten
 • Inflatierisico
 • Rente- en aflossingsrisico
 • Herfinancieringsrisico
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid
 • Risico van onbepaalde looptijd van het fonds
 • Onderhoudsrisico
 • Milieurisico
 • Fiscaal risico
 • Risico van latere aanvangsdatum
 • Risico uitbreiding beleggingsportefeuille

Voor een toelichting op deze risico’s wordt verwezen naar het prospectus van het S5 Vitae Fonds.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.