S5 Vitae Fonds

S5 Vitae Fonds is aangegaan op 1 december 2017 en is een initiatief van Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.*

Het is een groeifonds in Nederlandse zorgwoningen dat als doelstelling heeft in de komende jaren een omvang van circa € 200 miljoen te bereiken.

Wat zijn de kenmerken van het S5 Vitae Fonds?

 • Rendement wordt per kwartaal uitgekeerd
 • Geen emissiekosten
 • Tussentijdse inkoop van participaties mogelijk
 • Langjarige huurcontracten (10-20 jaar) met solide zorginstellingen
 • Voornamelijk nieuw of herontwikkeld vastgoed
 • Objecten binnen bebouwde kom, goede alternatieve aanwendbaarheid
 • Objecten verspreid over Nederland
 • Zorgvastgoed is een groeimarkt en is crisisbestendig

Verwacht gemiddeld direct rendement

5,1%** per jaar

Deelname vanaf

€ 10.047,-

*S5 Vitae Fonds is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V. Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder.
**Zie risico’s.

Meld u aan en word als eerste geïnformeerd over beleggingsmogelijkheden in zorgvastgoed.

Uitgevoerde emissies

De Eerste Emissie is afgerond op 15 maart 2018, nadat het fonds in februari werd geregistreerd bij de AFM. Deze emissie had een omvang van € 14.367.500,-.
Het eigen vermogen bedroeg € 6.000.000,- en werd bijeengebracht door een klein aantal beleggers. Met de opbrengst van de eerste emissie werden de zorgobjecten in Zwolle en Gorinchem verworven.

De Tweede Emissie is afgerond op 31 oktober 2018, nadat op 19 september 2018 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 5.874.879,- met een eigen vermogen van € 2.575.000,-. Dit eigen vermogen werd verkregen door een brede plaatsing van de participaties. De opbrengst van de tweede emissie is aangewend voor de aankoop van het zorgcomplex te Dordrecht.

De Derde Emissie is afgerond op 29 juli 2019, nadat op 17 juni 2019 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 15.397.316,- met een eigen vermogen van € 7.170.949,-. Wegens de grote belangstelling is het eigen vermogen uitgebreid tot
€ 8.100.000,-. De opbrengst van de derde emissie is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Almere Haven en Rotterdam (Centrum).

De Vierde Emissie (eerste tranche) is medio december 2020 afgerond, nadat op 13 november 2020 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 23.333.820,- met een eigen vermogen van € 9.888.820,-. Wegens de grote belangstelling is het eigen vermogen uitgebreid tot iets meer dan  € 12.000.000,-. De opbrengst van de eerste tranche is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Den Bosch, Hengelo, Rotterdam (Prinsenland) en Haarlem.

De inschrijving op de tweede tranche van de Vierde Emissie is op 11 november 2021 gesloten. De opbrengst is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Breda en Maassluis.

De Vijfde Emissie (eerste tranche) is per 1 december 2022 afgerond, nadat op 27 juni 2022 het prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie had een omvang van € 29.052.036,- met een eigen vermogen van € 15.600.036,-. De opbrengst van de eerste tranche is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Arnhem, Bennekom, Dieren, Renkum, Rheden en Velp (3x).

Huidige vastgoedportefeuille

Zwolle, Ossenweiderhof 1-5

Wooneenheden

67

Bestemming

Begeleid wonen

Aankoopbedrag

€ 8.975.000

Huurder

Omega Groep

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 1-1-2015)

Energielabel

A++

video-zwolle

Gorinchem, Haarstraat 59-63

Wooneenheden

29

Bestemming

Gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag

€ 3.900.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 2018)

Energielabel

A

haarstraat-gorinchem

Dordrecht, De Jagerweg 54

Wooneenheden

44

Bestemming

Gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag

€ 5.240.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf juli 2019)

Energielabel

A

dordrecht

Almere Haven, Kerkstraat 98-100

Wooneenheden

41

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 9.518.300

Huurder

Lang Leve Thuis

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 1-5-2019)

Energielabel

A

reedewaard-almere

Rotterdam, Boomgaardstraat 200 t/m 212D

Wooneenheden

23

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 4.250.000

Huurder

MOB

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 14-12-2018)

Energielabel

A

Den Bosch, Evertsenstraat 5

Wooneenheden

25 appartementen

Bestemming

Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

Aankoopbedrag

€ 3.189.655

Huurder

Humanitas DMH

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

B

Hengelo, Steenmeijerstraat 4

Wooneenheden

24 appartementen

Bestemming

Psychisch kwetsbare mensen

Aankoopbedrag

€ 3.517.241

Huurder

RIBW

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

B

Rotterdam, Leningradplaats 13-25

Wooneenheden

24 appartementen

Bestemming

Mensen met een zorgvraag

Aankoopbedrag

€ 3.754.325

Huurder

CareLess

Looptijd huurcontract

15 jaar

Energielabel

C

Haarlem, Herensingel 73

Wooneenheden

28 appartementen

Bestemming

Seniorenzorg

Aankoopbedrag

€ 3.535.000

Huurder

RIBW/KAM

Looptijd huurcontract

13 jaar

Energielabel

A

Breda, Schorsmolenstraat 6

Wooneenheden

49 woonappartementen

Bestemming

Mensen met een zorgvraag

Aankoopbedrag

€ 9.100.000

Huurder

Stichting Surplus

Looptijd huurcontract

9 jaar

Energielabel

A

s5-breda

Maassluis, Schubertlaan 2-4

Wooneenheden

17 woonappartementen

Bestemming

Mensen met een geestelijke beperking

Aankoopbedrag

€ 3.370.339

Huurder

ICZ CURA

Looptijd huurcontract

20 jaar

Energielabel

A

s5-maassluis

** Risico's

Beleggen in het S5 Vitae Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Deze risico’s zijn:

 • Marktrisico
 • Debiteurenrisico
 • Leegstandsrisico
 • Risico van waardedaling van objecten
 • Inflatierisico
 • Rente- en aflossingsrisico
 • Herfinancieringsrisico
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid
 • Risico van onbepaalde looptijd van het fonds
 • Onderhoudsrisico
 • Milieurisico
 • Fiscaal risico
 • Risico van latere aanvangsdatum
 • Risico uitbreiding beleggingsportefeuille

Voor een toelichting op deze risico’s wordt verwezen naar het prospectus van het S5 Vitae Fonds.