Reclame

Inschrijving per 23 juli 2021 gesloten

R3FUND Residential Amsterdam 2 CV

Beleggen in vrije sector huurwoningen in de regio Amsterdam, waarbij ingespeeld wordt op de schaarste in deze sector.

Kenmerken R3FUND Residential Amsterdam 2 CV

– Minimale inleg € 100.000,- (10 participaties van € 10.000,-)
– Geen emissiekosten
– Verwacht gemiddeld exploitatierendement 5,6%* per jaar (vóór aflossing)
– Verwacht gemiddeld uitkeerbaar rendement 2,7%* per jaar (na aflossing)
– Verwacht gemiddeld totaalrendement 7,7%* per jaar (conservatief)
– Het verwachte rendement is exclusief het fiscale voordeel in box 3 (meer info)
– Verwachte omvang van het fonds circa € 15.000.000,-
– Eigen vermogen circa € 6.000.000,-
– Looptijd circa zeven jaar
– Uitkering per kwartaal (na eerste jaar)

1ᵉ tranche
De 1ᵉ tranche van het R3 Fund, met een eigen vermogen van € 3.000.000,-, is per 1 juni jl. succesvol geplaatst.

2ᵉ tranche
Het eigen vermogen van de 2ᵉ tranche is eveneens € 3.000.000,-. Hiervan is reeds ruim
€ 1.000.000,- gereserveerd.

Investeringsstrategie
Het is de bedoeling de komende maanden de huidige portefeuille uit te breiden met aankopen in Amsterdam en Haarlem. Momenteel zijn er diverse panden onder optie die passen binnen het beleggingsbeleid.

Exit strategie
De verkoop van de verhuurde vastgoedportefeuille is gepland aan het einde van jaar zeven en kan afhankelijk van de markt in één of meerdere transacties plaatsvinden. De beheerder kan bij gunstige verkoopomstandigheden besluiten de woningen eerder te verkopen in het belang van de participanten.

*Risico’s
Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Beleggen in dit woningfonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s vloeien voort uit het beleggingsobject en de fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald of dat de waarde van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil. De voornaamste risico’s zijn: risico op waardedaling van het vastgoed, risico dat de belegging niet kan worden verkocht, financieringsrisico, rendementsrisico, verhuur- en leegstandsrisico, risico’s samenhangend met de beheerder, hogere kostenrisico, algemeen vastgoedrisico, fiscaal risico, wet- en regelgevingsrisico.
In het Informatiememorandum worden deze risico’s uitgebreid beschreven.

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Documentatie downloaden

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, zodat u goed bent geïnformeerd.

Huidige vastgoedportefeuille

Genestetstraat 1-BV

Dit betreft een bovenhuis met drie ruime appartementen in een prachtig pand op een toplocatie in Oud-West. Na levering zal het fonds de appartementen renoveren.

Rooseveltlaan 95-3

Dit betreft een bovenhuis in de Rivierenbuurt waarin drie appartementen worden gecreëerd. De verkoper is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en toestemmingen.
Het fonds zal de appartementen laten verbouwen tot mooie en energiezuinige appartementen voor de verhuur.

Maria Austriastraat 692

Dit betreft een groot appartement in IJburg waar met omgevingsvergunning drie woningen kunnen worden gecreëerd. Verkoper vraagt de vergunning aan. Het fonds verkrijgt de woning met vergunning. Levering vindt plaats zodra de vergunning onherroepelijk is doch uiterlijk 31 december 2021 (verwachting is 1 oktober).

Van Hallstraat 701

Dit betreft een groot appartement in de Staatsliedenbuurt waar met omgevingsvergunning drie woningen kunnen worden gecreëerd. Verkoper vraagt de vergunning aan. Het fonds verkrijgt de woning met vergunning. Levering vindt plaats zodra de vergunning onherroepelijk is doch uiterlijk 31 december 2021 (verwachting is 1 oktober).

Nieuwe Groenmarkt 24

Dit betreft een heel pand met vier appartementen op een toplocatie in het centrum van Haarlem. Alle appartementen zijn op dit moment verhuurd. De inschatting van de beheerder is dat bij een huurdersmutatie huren verhoogd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Geldt voor dit fonds dat je fiscaal een extra rendement krijgt vanwege de lagere vermogensrendementsheffing? 

Jazeker. Dit is bij dit fonds inderdaad van toepassing. Door een belegging met privévermogen in dit fonds heeft u een besparing op uw vermogensrendementsheffing. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in dit artikel: ‘Extra rendement van de fiscus op een belegging in appartementen en (zorg)woningen’

Risico's

Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Beleggen in dit woningfonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s vloeien voort uit het beleggingsobject en de fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald of dat de waarde van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil.

De voornaamste risico’s zijn: risico op waardedaling van het vastgoed, risico dat de belegging niet kan worden verkocht, financieringsrisico, rendementsrisico, verhuur- en leegstandsrisico, risico’s samenhangend met de beheerder, hogere kostenrisico, algemeen vastgoedrisico, fiscaal risico, wet- en regelgevingsrisico. In het op te vragen Informatiememorandum worden deze risico’s uitgebreid beschreven.