Reclame

Inschrijving per 23 juli 2021 gesloten

R3FUND Residential Amsterdam 2 CV

Beleggen in vrije sector huurwoningen in de regio Amsterdam, waarbij ingespeeld wordt op de schaarste in deze sector.

Kenmerken R3FUND Residential Amsterdam 2 CV

– Minimale inleg € 100.000,- (10 participaties van € 10.000,-)
– Geen emissiekosten
– Verwacht gemiddeld exploitatierendement 5,6%* per jaar (vóór aflossing)
– Verwacht gemiddeld uitkeerbaar rendement 2,7%* per jaar (na aflossing)
– Verwacht gemiddeld totaalrendement 7,7%* per jaar (conservatief)
– Het verwachte rendement is exclusief het fiscale voordeel in box 3 (meer info)
– Verwachte omvang van het fonds circa € 15.000.000,-
– Eigen vermogen circa € 6.000.000,-
– Looptijd circa zeven jaar
– Uitkering per kwartaal (na eerste jaar)

1ᵉ tranche
De 1ᵉ tranche van het R3 Fund, met een eigen vermogen van € 3.000.000,-, is per 1 juni jl. succesvol geplaatst.

2ᵉ tranche
Het eigen vermogen van de 2ᵉ tranche is eveneens € 3.000.000,-. Hiervan is reeds ruim
€ 1.000.000,- gereserveerd.

Investeringsstrategie
Het is de bedoeling de komende maanden de huidige portefeuille uit te breiden met aankopen in Amsterdam en Haarlem. Momenteel zijn er diverse panden onder optie die passen binnen het beleggingsbeleid.

Exit strategie
De verkoop van de verhuurde vastgoedportefeuille is gepland aan het einde van jaar zeven en kan afhankelijk van de markt in één of meerdere transacties plaatsvinden. De beheerder kan bij gunstige verkoopomstandigheden besluiten de woningen eerder te verkopen in het belang van de participanten.

*Risico’s
Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Beleggen in dit woningfonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s vloeien voort uit het beleggingsobject en de fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald of dat de waarde van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil. De voornaamste risico’s zijn: risico op waardedaling van het vastgoed, risico dat de belegging niet kan worden verkocht, financieringsrisico, rendementsrisico, verhuur- en leegstandsrisico, risico’s samenhangend met de beheerder, hogere kostenrisico, algemeen vastgoedrisico, fiscaal risico, wet- en regelgevingsrisico.
In het Informatiememorandum worden deze risico’s uitgebreid beschreven.

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Documentatie downloaden

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, zodat u goed bent geïnformeerd.

Huidige vastgoedportefeuille

Genestetstraat 1-BV

Dit betreft een bovenhuis met drie ruime appartementen in een prachtig pand op een toplocatie in Oud-West. Na levering zal het fonds de appartementen renoveren.

Rooseveltlaan 95-3

Dit betreft een bovenhuis in de Rivierenbuurt waarin drie appartementen worden gecreëerd. De verkoper is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en toestemmingen.
Het fonds zal de appartementen laten verbouwen tot mooie en energiezuinige appartementen voor de verhuur.

Maria Austriastraat 692

Dit betreft een groot appartement in IJburg waar met omgevingsvergunning drie woningen kunnen worden gecreëerd. Verkoper vraagt de vergunning aan. Het fonds verkrijgt de woning met vergunning. Levering vindt plaats zodra de vergunning onherroepelijk is doch uiterlijk 31 december 2021 (verwachting is 1 oktober).

Van Hallstraat 701

Dit betreft een groot appartement in de Staatsliedenbuurt waar met omgevingsvergunning drie woningen kunnen worden gecreëerd. Verkoper vraagt de vergunning aan. Het fonds verkrijgt de woning met vergunning. Levering vindt plaats zodra de vergunning onherroepelijk is doch uiterlijk 31 december 2021 (verwachting is 1 oktober).

Nieuwe Groenmarkt 24

Dit betreft een heel pand met vier appartementen op een toplocatie in het centrum van Haarlem. Alle appartementen zijn op dit moment verhuurd. De inschatting van de beheerder is dat bij een huurdersmutatie huren verhoogd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Geldt voor dit fonds dat je fiscaal een extra rendement krijgt vanwege de lagere vermogensrendementsheffing? 

Jazeker. Dit is bij dit fonds inderdaad van toepassing. Door een belegging met privévermogen in dit fonds heeft u een besparing op uw vermogensrendementsheffing. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in dit artikel: ‘Extra rendement van de fiscus op een belegging in appartementen en (zorg)woningen’

Risico's

Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Beleggen in dit woningfonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s vloeien voort uit het beleggingsobject en de fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald of dat de waarde van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil.

De voornaamste risico’s zijn: risico op waardedaling van het vastgoed, risico dat de belegging niet kan worden verkocht, financieringsrisico, rendementsrisico, verhuur- en leegstandsrisico, risico’s samenhangend met de beheerder, hogere kostenrisico, algemeen vastgoedrisico, fiscaal risico, wet- en regelgevingsrisico. In het op te vragen Informatiememorandum worden deze risico’s uitgebreid beschreven.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.