HERMON Heritage B.V.

Sinds 2010 staat HERMON Heritage voor duurzame HERontwikkeling van MONumenten. Als landelijke (her)ontwikkelaar met veel ervaring is HERMON als geen ander in staat om monumenten voor de toekomst te bewaren. HERMON beschikt over een hoogwaardige deskundigheid op het gebied van herbestemming van monumentale panden. Zij kan het complete herontwikkelingstraject, zoals verbouwing en onderhoud, voor haar rekening nemen.

Investeren in cultureel erfgoed kan interessant zijn door onder meer laagrentende leningen, fiscale regelingen en stabiele waardeontwikkeling. Beleggen in monumenten levert naast financieel en fiscaal rendement ook maatschappelijk rendement op; het draagt bij aan behoud van het erfgoed en heeft een positief effect op de omgeving.

De directie van HERMON Heritage B.V. wordt gevormd door ir. Machiel van der Plas.

In het kort

Machiel van der Plas

ir. Machiel van der Plas