Reclame

Obligaties Dox II BV (DOX Karmijn | DOX Mahler)

Inschrijving gesloten: emissie overtekend

Hierbij brengen wij een opportunity onder uw aandacht bestaande uit Obligaties in Dox II BV: DOX Karmijn | DOX Mahler.
Het betreft een belegging in twee verhuurde zorgcomplexen in Tilburg, die herontwikkeld zullen worden naar circa 200 duurzame huurappartementen.

Kenmerken Obligaties Dox II BV

✅ 5% vaste rente per jaar
✅ Rentebetaling 2,5% per jaar, ieder kwartaal achteraf en 2,5% per jaar bij aflossing
✅ Circa 13% verwachte gemiddelde totaalrente (incl. bonusrente door ontwikkelresultaat)
✅ Aflossing Obligaties naar verwachting op 28 februari 2025; verwachte looptijd circa 3 jaar

✅ 200 Obligaties van € 25.000,- (minimale afname 5 Obligaties, oftewel € 125.000,-)
✅Zekerheid: pandrecht op de aandelen van DOX II B.V.

✅Geen emissiekosten verschuldigd
✅ Twee verhuurde zorgcomplexen; herontwikkeling naar circa 200 huurappartementen
✅ Zeer duurzame, circulaire appartementencomplexen in bestaande woonwijken
Uiterste inschrijf- en betaaldatum 25 februari 2022

Risico’s
Investeren in Obligaties van Dox II BV brengt risico’s met zich mee. Aan het investeren in Obligaties en het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden, zoals risico’s met betrekking tot vermogensstructuur, beleggingsrisico en risico van onrealistische prognoses, risico’s die verband houden met eventuele herontwikkeling tot appartementen, leegstand, onderhoudsrisico, debiteurenrisico, inflatierisico, concentratierisico, onverzekerde schade, milieurisico, het risico van beperkte verhandelbaarheid, risico dat de Obligaties niet worden afgelost of dat de looptijd van de Obligaties langer zal zijn dan de verwachte looptijd en fiscaal risico.

Karmijnstraat
Mahlerstraat

Brochure downloaden

Via onderstaande button kunt u de beleggingsbrochure downloaden en inzien:

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Initiatiefnemer

Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek en de directe omgeving.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Locaties DOX Karmijn | DOX Mahler

Tilburg-West, Karmijnstraat 5

De Karmijnstraat, gelegen in Tilburg-West, ligt in een rustige woonomgeving, dicht bij een wandelbos. De locatie is vijf minuten fietsen van de Westermarkt, een winkelcentrum met supermarkten en onder andere een Hema. Het treinstation Tilburg Universiteit ligt op zeven minuten fietsafstand.
Het zorgcomplex is de komende drie jaar verhuurd aan zorginstelling Siza en zal vervolgens door Onorthodox BV worden herontwikkeld naar een nieuw appartementencomplex.

Wooneenheden

Circa 30 appartementen

Duurzaamheid

Gasloos, voorzien van een NL Greenlabel en duurzaamheidspaspoort

Oppervlaktes

49 m² tot 60 m²

Verwachte startdatum bouw

Medio 2025

Karmijnstraat 5
Huidige bebouwing
Karmijnstraat
Na ontwikkeling

Tilburg-Noord, Mahlerstraat 353-403

De Mahlerstraat ligt op vijf minuten loopafstand van het winkelcentrum Wagnerplein. Dit overdekte winkelcentrum is volledig gemoderniseerd en huisvest meer dan 40 winkels, waaronder drie supermarkten. In de nabije omgeving bevindt zich de nieuwe Drieburcht, een grote indoor sportaccommodatie met drie zwembaden, fitnessruimte, sporthal, kinderopvang en horeca. Het zorgcomplex is de komende drie jaar verhuurd aan zorginstelling Siza en zal vervolgens door Onorthodox BV worden herontwikkeld naar een nieuw appartementencomplex.

Wooneenheden

Circa 170 appartementen

Duurzaamheid

Gasloos, voorzien van een NL Greenlabel en duurzaamheidspaspoort

Oppervlaktes

49 m² tot 75 m²

Verwachte startdatum bouw

Medio 2025

Mahlerstraat
Huidige bebouwing
Mahlerstraat
Na ontwikkeling

Fondsinformatie

Dox II BV, de uitgevende instelling van de Obligaties, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dox II BV wordt opgericht op 28 februari 2022 met statutaire zetel te Bussum en houdt kantoor aan de Brinklaan 134, 1404 GV te Bussum.

Het bestuur van Dox II BV wordt gevormd door Onorthodox BV, de initiatiefnemer van de Projecten.

Risico's

Investeren in Obligaties van Dox II BV brengt risico’s met zich mee. Aan het investeren in Obligaties en het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden, zoals risico’s met betrekking tot vermogensstructuur, beleggingsrisico en risico van onrealistische prognoses, risico’s die verband houden met eventuele herontwikkeling tot appartementen, leegstand, onderhoudsrisico, debiteurenrisico, inflatierisico, concentratierisico, onverzekerde schade, milieurisico, het risico van beperkte verhandelbaarheid, risico dat de Obligaties niet worden afgelost of dat de looptijd van de Obligaties langer zal zijn dan de verwachte looptijd en fiscaal risico.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.