Beleggersonderzoek juli 2019

Kijken beleggers teveel naar de korte termijn? Staan mannen hier anders in dan vrouwen? Connect Invest heeft onderzoeksbureau Panelwizard laten uitzoeken in hoeverre beleggers rekening houden met een nieuwe financiële crisis. Hiervoor zijn vijf stellingen voorgelegd aan een representatieve groep Nederlandse beleggers van achttien jaar en ouder. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten.

Voornamelijk mannen van middelbare leeftijd verwachten binnen de komende vijf jaar een financiële crisis

Veel mensen hebben de vorige financiële crisis nog maar net verwerkt, of we hebben het al over een mogelijke nieuwe crisis. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders een nieuwe crisis verwacht binnen vijf jaar. Met name mannen van middelbare leeftijd denken dit, maar ook vrouwen van boven de vijftig zijn huiverig. Hoe andere leeftijdsgroepen hierover denken vind je terug in deze infographic.

Vooral vrouwen houden rekening met een crisis in de komende twee jaar

Omdat 55 procent van de vrouwelijke beleggers rekening houdt met een economische crisis in de komende twee jaar, beleggen zij momenteel bewust minder risicovol. Ook oudere beleggers blijken voorzichtiger te beleggen. Benieuwd wie minder rekening houdt met een nieuwe crisis op korte termijn? Kijk dan naar deze visual.

Voornamelijk oudere beleggers vinden dat andere beleggers te veel focussen op kortetermijnopbrengsten

Drie op de vier beleggers vinden dat andere beleggers te veel kijken naar opbrengsten op de korte termijn. Zeker oudere beleggers scharen zich achter deze stelling. Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe meer men vindt dat anderen te veel focussen op kortetermijnopbrengsten. Opvallend genoeg wijken vrouwelijke beleggers van in de veertig af van deze stijgende lijn. Bekijk het in deze visual.

Meer dan tweederde van de mannelijke beleggers in het noorden beschikt over risicovolle beleggingen

Terwijl kranten koppen over mogelijke kosten voor sparen, keren steeds meer mensen zich tot beleggen. Er zijn natuurlijk veel manieren waarop dit kan. Iets meer dan de helft van de Nederlandse beleggers beschikt over risicovolle beleggingen. Mannen uit het noorden van Nederland spannen de kroon, hoewel ook vrouwen uit die regio niet terugdeinzen voor dit type belegging.

Hoe hoger het belegde vermogen, hoe beter voorbereid de belegger is op een mogelijke volgende crisis

Tweederde is voorbereid op een eventuele volgende financiële crisis als het gaat om beleggingen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het belegde vermogen, hoe beter voorbereid de belegger is op een mogelijke volgende crisis.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager SRI bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Drs. Jacqueline Duiker is Senior Project Manager Responsible Investment van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Jacqueline door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over: Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie. Jacqueline is ook lid van de stuurgroep Corporate Human Rights Benchmark en grondlegger van Future Value Matters.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.