Beleggersonderzoek juli 2019

Kijken beleggers teveel naar de korte termijn? Staan mannen hier anders in dan vrouwen? Connect Invest heeft onderzoeksbureau Panelwizard laten uitzoeken in hoeverre beleggers rekening houden met een nieuwe financiële crisis. Hiervoor zijn vijf stellingen voorgelegd aan een representatieve groep Nederlandse beleggers van achttien jaar en ouder. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten.

Voornamelijk mannen van middelbare leeftijd verwachten binnen de komende vijf jaar een financiële crisis

Veel mensen hebben de vorige financiële crisis nog maar net verwerkt, of we hebben het al over een mogelijke nieuwe crisis. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders een nieuwe crisis verwacht binnen vijf jaar. Met name mannen van middelbare leeftijd denken dit, maar ook vrouwen van boven de vijftig zijn huiverig. Hoe andere leeftijdsgroepen hierover denken vind je terug in deze infographic.

Vooral vrouwen houden rekening met een crisis in de komende twee jaar

Omdat 55 procent van de vrouwelijke beleggers rekening houdt met een economische crisis in de komende twee jaar, beleggen zij momenteel bewust minder risicovol. Ook oudere beleggers blijken voorzichtiger te beleggen. Benieuwd wie minder rekening houdt met een nieuwe crisis op korte termijn? Kijk dan naar deze visual.

Voornamelijk oudere beleggers vinden dat andere beleggers te veel focussen op kortetermijnopbrengsten

Drie op de vier beleggers vinden dat andere beleggers te veel kijken naar opbrengsten op de korte termijn. Zeker oudere beleggers scharen zich achter deze stelling. Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe meer men vindt dat anderen te veel focussen op kortetermijnopbrengsten. Opvallend genoeg wijken vrouwelijke beleggers van in de veertig af van deze stijgende lijn. Bekijk het in deze visual.

Meer dan tweederde van de mannelijke beleggers in het noorden beschikt over risicovolle beleggingen

Terwijl kranten koppen over mogelijke kosten voor sparen, keren steeds meer mensen zich tot beleggen. Er zijn natuurlijk veel manieren waarop dit kan. Iets meer dan de helft van de Nederlandse beleggers beschikt over risicovolle beleggingen. Mannen uit het noorden van Nederland spannen de kroon, hoewel ook vrouwen uit die regio niet terugdeinzen voor dit type belegging.

Hoe hoger het belegde vermogen, hoe beter voorbereid de belegger is op een mogelijke volgende crisis

Tweederde is voorbereid op een eventuele volgende financiële crisis als het gaat om beleggingen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het belegde vermogen, hoe beter voorbereid de belegger is op een mogelijke volgende crisis.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?